Thực phẩm cần phải tránh khi bị tiêu chảy

Bị tiêu chảy không thể coi thường, đặc biệt phải chú ý chế độ ăn uống thích hợp để bệnh không trở nên trầm trọng hơn. Tiêu chảy thường xảy ra chủ yếu do vệ sinh kém, nhiễm khuẩn hoặc do thuốc gây ra. Nếu xảy… Read More