8 bài tập vật lý trị liệu sau mổ u đại tràng

Mổ u đại tràng là ca phẫu thuật lớn. Bệnh nhân sẽ phải chịu đựng và cố gắng rất nhiều trong quá trình hậu phẫu. Việc đi lại, vận động chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Sau mổ, người bệnh cũng có thể đối… Read More