Tác dụng phụ của thuốc lên hệ tiêu hóa

Hệ tiêu hóa là nơi đầu tiên chịu các tác dụng phụ và phản ứng sinh hóa của thuốc. Có rất nhiều mức độ ảnh hưởng của thuốc lên hệ tiêu hóa. Dưới đây là những tác dụng phụ của thuốc thường gặp nhất. Buồn… Read More