Ruột thừa có “thừa” không?

Phần lớn mọi người đều cho rằng ruột thừa không đóng vai trò gì với hệ tiêu hóa, thậm chí người ta còn muốn cắt bỏ sớm để phòng ngừa các nguy cơ mắc bệnh khác. Dưới góc nhìn khoa học thì đây là một… Read More