Probiotic với sức khỏe con người

Probiotic (lợi khuẩn) có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sức khỏe con người. Nhờ lợi khuẩn mà con người có thể tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng để nuôi sống cho cơ thể.

tìm hiểu tầm quan trọng cảu probiotic

 

Như Mai