PGS.TS Phạm Thị Thu Hồ Chủ tịch Hội tiêu hóa Hà Nội Nguyên Trưởng Khoa Tiêu Hóa – BV Bạch Mai

Lịch khám tại các bệnh viện

Sáng thứ 3: Khoa khám bệnh theo yêu cầu – Phòng khám giáo sư – Bệnh viện đại học Y Hà nội. Gặp bác sĩ Hồ
Ngày thứ 2: Khoa khám bệnh theo yêu cầu – Phòng khám giáo sư – Bệnh viện đại học Bạch Mai. Gặp bác sĩ Hồ